Σεμινάρια
διατροφής

Διοργανώνουμε μια φορά το μήνα, τόσο ομαδικά σεμινάρια, όσο και ατομικές συναντήσεις με διατροφολόγο. Δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να λύσουν τις διατροφικές ανησυχίες τους να, συμβουλευτούν και να μάθουν πως να τρέφονται σωστά.