Συνεδρίες διαχείρισης του στρες

Συνεδρίες διαχείρισης του στρες

Συνεδρίες διαχείρισης του στρες,  με στόχο την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αντιμετώπισης, ώστε να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τον έλεγχο του εαυτού τους και να υιοθετήσουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής